فرم ارزیابی

نام

نام خانوادگی

ایمیل*

موبایل

سن

شغل فعلی شما

وضعیت تاهل

آدرس لینکدین

کشور محل زندگی

استان محل زندگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

دیگر مدارک تحصیلی

آیا ایده تجاری دارید؟
خیربله

ایده خود را کوتاه شرح دهید

Please indicate the venture stage
Idea/SeedEarly StageGrowth/Scaling

لطفا کسب و کار خود را شرح دهید

لطفا مزیت رقابتی خود را شرح دهید

میزان مهارت در زبان انگلیسی

چه مدرک زبان انگلسیی ای دارید ؟

دیگر مدرک زبان انگلیسی شما چیست؟

میزان مهارت در زبان فرانسه

چه مدرک زبان فرانسه ای دارید ؟

دیگر مدرک زبان انگلیسی شما چیست؟